ویژگی های نمایشگاه

·         برگزاری نمایشگاه در هفته پژوهش و همزمان با بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن­ بازار

·         حضور تمامی دانشگاه­ها، پارک­های علم و فناوری، پژوهشگاه ­های کشور

·         حضور تمامی شرکت­های دانش ­بنیان

·         حضور صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

·         حضور صندوق‌های پژوهش و فناوری و کارگزاران حوزه فناوری

·         در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق­های ویژه نمایشگاه جهت ارائه به طرفین عرضه و تقاضا

·         در نظر گرفتن فضای مذاکرات و انعقاد قراردادها.