معرفی و بررسی کارگزار

معرفی و بررسی کارگزار(بروکر) تبادل فناوری

 بروکر[1] مفهوم نسبتا جدیدی است و معمولا به عنوان مشاوران مورد اعتماد تعریف می‌شوند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت استفاده می‌کنند. نقش بروکر، ارائه خدمات برای کمک به توسعه کسب و کار، انتخاب شریک و ارائه مشاوره مدیریتی برای بهبود وضع صنعتی است. پنج نمونه از مهمترین بروکرهای دنیا عبارت است از:

1.      شبکه کسب‌وکار اروپا[2]

2.      مرکز تبادل و انتقال فناوری شانگهای چین [3]

3.      موسسه اینوسنتیو[4]

4.      موسسه b2Match

5.      موسسه ناین‌سیگما[5]

   بروکر فناوری، بالاتر از یک مشاور است. بروکر مفهوم نسبتا جدیدی است و معمولا به عنوان مشاوران مورد اعتماد تعریف می‌شوند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت استفاده می‌کنند. این افراد می‌توانند تحویل پروژه یا راه حل مساله را با بهره‌گیری از یک شبکه از ارائه‌دهندگان متخصص تسهیل کنند. بروکرها دارای شبکه‌ای از شرکا هستند که علاوه بر ارائه بهترین راه حل برای رفع نیاز مشتری، هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهند. نقش بروکر، ارائه خدمات برای کمک به توسعه کسب و کار، انتخاب شریک و ارائه مشاوره مدیریتی برای بهبود وضع صنعتی است.

 

 

 

منبع: آزاد، ناصر؛ حسینی، هادی، مطالعه تطبیقی نهاد­های واسطه نوآوری باز، رویکرد­های پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 6، پاییز 1397[1] : Broker

[2] : Enterprise Europe Network

[3] : Shanghai Technology Transfer Exchange

[4] :innocentive

[5] :Ninesigma