در سال حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناخت و استفاده جامع از قابلیت­ها و پناسیل­های فنی و تخصصی صنعتگران داخل کشور در زمینه تامین و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز کشور، نمایشگاه ساخت و تولید ایرانی (تستا) با همکاری دبیرخانه شورای عالی عتف و مرکز همکاری های ریاست جمهوری راه اندازی می­گردد.

این نمایشگاه به منظور شناسایی نیازها و تقاضاهای پژوهشی و فناوری، بستر سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری های توسعه یافته، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایی و خریداران دستاوردها و تقویت ارتباط با جامعه در فضایی به وسعت سه هزار مترمربع در محل نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 3 تا 6 دی ماه سال جاری در سالنهای 7 و 27 به نمایش نیازها و تقاضاهای پژوهش و فناوری خواهد پرداخت. این نمایشگاه فرصت مناسبی جهت تمرکز بر ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری کشور از طریق ارائه نیازها و تقاضاهای پژوهش و فناوری خواهد بود؛ با هدف ایجاد فضای تعامل بیشتر بین فعالان عرصه علم و فناوری و صاحبان تکنولوژی از طریق اطلاع رسانی نیازها و تقاضاها و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و نیازمندی های فناوری دستگاههای اجرایی و بخش های پژوهشی کشور برگزار می گردد.